Kybernetika a informatika Velké Karlovice 2020

fotkaKonferencia bola zameraná na prezentáciu metód a algoritmov riadenia, nových riadiacich systémov, informačných a komunikačných technológií a ich využitie v priemysle a službách. Konala sa 29. januára - 1. februára 2020. Hlavným cieľom konferencie bolo vytvoriť spoločné fórum pre výskumníkov, pedagógov a používateľov z praxe zaoberajúcich sa problémami riadenia, informačnými a komunikačnými technológiami a ich využitím v praxi. Články na konferencii mali teoretický a aplikačný charakter. Do programu konferencie boli zahrnuté prednášky popredných domácich a zahraničných osobností z oblasti automatického riadenia a aplikovanej informatiky. Konferencia sa konala s podporou IEEE

Medzinárodná konferencia

IEEE KYBERNETIKA A INFORMATIKA ´20

Horský Hotel Soláň, VELKÉ KARLOVICE, ČR

29. január - 1. február 2020

organizovaná

Slovenskou spoločnosťou pre kybernetiku a informatiku pre SAV (SSKI)

pod patronátom

Fakulty elektrotechniky a informatiky

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

a Fakulty informatiky

Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

 

FOTOGALÉRIA

 

MEDZINÁRODNÝ PROGRAMOVÝ VÝBOR

Predseda: Š. Kozák (SK)

Podpredsedovia: M. Huba (SK), I. Budinská (SK)

Členovia: R.Bars (H), C.Belavý (SK), S.Bogdan (HR), M.Fikar (SK), A.L.Fradkov (RU), F.Ghali (EG), E.Gyurkovics (H), R. Haber (D), J. Haddad (IL), R.Hampel (D), N. Heghazi (EG), V. Hlaváč (CZ), P. Holečko (SK), M.Hovd (N), A.Ichtev (BG), T.Kaczorek (PL), Z.Kovačić (HR), D.Krokavec (SK), U.Kotta (EE), V.Kučera (CZ), M.Kvasnica (SK), C.H.Moog (F), M.S.A.Moteleb (EG), P.Pakshin (RU), R.E.Precup (RO), R.Prokop (CZ), P.Tanuška (SK), T.Puleva (BG), B.Rohaľ-Ilkiv (SK), Ch.Schmid (D), P.Sinčák (SK), S.Skogestad (N), V.Slavov (BG), J.Spalek (SK), M.Šebek (CZ), B.Tovornik (SI), V.Veselý (SK), A.Víteček (CZ), M.Vítečková (CZ), D.Vrančič (SI)

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Predseda: J. Cigánek (SK)

Členovia: P. Bisták (SK), D. Rosinová (SK), O. Haffner (SK), M. Hypiusová (SK), K. Knežiková (SK), M. Kocúr (SK), E. Kučera (SK), J. Osuský (SK), E. Stark (SK)

 

ZAMERANIE KONFERENCIE

Konferencia bola zameraná na prezentáciu metód a algoritmov riadenia, nových riadiacich systémov, informačných a komunikačných technológií a ich využitie v priemysle, službách a mechatronike. Konala sa 29. januára - 1. februára 2020. Hlavným cieľom konferencie bolo vytvoriť spoločné fórum pre výskumníkov, pedagógov a používateľov z praxe zaoberajúcich sa problémami riadenia, informačnými a komunikačnými technológiami a ich využitím v praxi. Články na konferenciu mali teoretický a aplikačný charakter. Do programu konferencie boli zahrnuté prednášky popredných domácich a zahraničných osobností z oblasti automatického riadenia a aplikovanej informatiky.

Konferencia svojím zameraním zaujala odborníkov zo Slovenska i zo zahraničia. V tomto roku sa na nej zúčastnilo širokospektrálne odborné fórum zložené z výskumníkov, pedagógov, pracovníkov firiem a používateľov z praxe zaoberajúcich sa komplexnými  systémami riadenia, automatizáciou, informatikou a komunikáciami.

Konferenciu podporili popredné slovenské firmy, výrobcovia a dodávatelia riadiacich a informačných systémov (Microstep, Continental, Termoreg a ďalší).

 

TEMATICKÉ OBLASTI

  • Metódy a algoritmy modelovania a riadenia spojitých, diskrétnych a hybridných procesov
  • Moderné riadiace, informačné a komunikačné systémy
  • Vnorené, distribuované a sieťové systémy riadenia
  • Aplikácie moderných metód riadenia, informačných a komunikačných technológií v priemyselných procesoch, v mechatronike a službách

 

MIESTO KONANIA

Miestom konania konferencie bol štýlový Horský Hotel Soláň situovaný v príťažlivom prostredí Velkých Karlovíc v Českej republike v blízkosti lyžiarskeho centra Soláň. Popri odbornom programe bol pre účastníkov konferencie zabezpečený bohatý spoločenský, kultúrny a športovo-rekreačný program zameraný na spoznávanie pamätihodností regiónu.