Konferencie IFAC

SSKI ako Národný zástupca Slovenska (Slovak National Member Organization, NMO) v Medzinárodnej federácii pre automatické riadenie (International Federation of Automatic Control - IFAC) bola organizátorom viacerých významných medzinárodných konferencií pod záštitou IFAC.

1st IFAC Workshop on New Trends in Design of Control Systems (NTDCS’94) - Smolenice, 7.-10. September, 1994
2nd IFAC Workshop on New Trends in Design of Control Systems (NTDCS‘97) - Smolenice, 7.-10. September, 1997
1st IFAC Conference on Control Systems Design (CSD‘00) - Bratislava, 18.-20. June, 2000
2nd IFAC Conference on Control Systems Design (CSD‘03) - Bratislava, 7.-10. September, 2003
8th IFAC Symposium on Robust Control Design (ROCOND '15) - Bratislava, 8-11 July, 2015
11th IFAC Symposium on Advances in Control Education (ACE '16) - Bratislava, 1-3 June, 2016