Kontakt

Sekretariát

Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku
(prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.)

Ústav automobilovej mechatroniky
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava 1

Tel.: (02) 602 91 281

E-mail: alena.kozakova@stuba.sk

IČO: 00178730
DIČ: 2021513054

Bankové spojenie

IBAN: SK28 1100 0000 0026 6543 0020
SWIFT: TATRSKBX

Adresa banky:
Tatra banka, Hodžovo námestie 3, P.O.BOX 42, 850 05 Bratislava 55