Kybernetika a informatika Levoča 2016

fotkaKonferencia bola zameraná na prezentáciu metód a algoritmov riadenia, nových riadiacich systémov, informačných a komunikačných technológií a ich využitie v priemysle a službách. Konala sa 2. februára - 5. februára 2016. Hlavným cieľom konferencie bolo vytvoriť spoločné fórum pre výskumníkov, pedagógov a používateľov z praxe zaoberajúcich sa problémami riadenia, informačnými a komunikačnými technológiami a ich využitím v praxi. Články na konferencii mali teoretický a aplikačný charakter. Do programu konferencie boli zahrnuté prednášky popredných domácich a zahraničných osobností z oblasti automatického riadenia a aplikovanej informatiky. Konferencia sa konala s podporou IEEE

Medzinárodná konferencia

IEEE KYBERNETIKA A INFORMATIKA ´16

Ski Centre Levoča, LEVOČSKÉ VRCHY

2. február - 5. február 2016

organizovaná

Slovenskou spoločnosťou pre kybernetiku a informatiku pre SAV (SSKI)

pod patronátom

Fakulty elektrotechniky a informatiky

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

FOTOGALÉRIA

 

MEDZINÁRODNÝ PROGRAMOVÝ VÝBOR

Predseda: Š. Kozák (SK)

Podpredsedovia: M. Huba (SK), I. Budinská (SK)

Členovia: R.Bars (H), Z.Binder (F), M.Fikar (SK), A.L.Fradkov (RU), M.Franeková (SK), E.Garipov (BG), F.Ghali (EG), E.Gyurkovics (H), J.Jadlovský (SK), R.Haber (D), R.Hampel (D), M.Hovd (N), G.Hulkó (SK), T.Kaczorek (PL), A.Kozáková (SK), D.Krokavec (SK), U.Kotta (EST), V.Kučera (CZ), J.Lunze (D), C.H.Moog (F), M.S.A.Moteleb (EG), P.Pakshin (RU), A.de Paor (IRL), R.Prokop (CZ), T.Puleva (BG), B.Rohaľ-Ilkiv (SK), D.Rosinová (SK), J.Sarnovský (SK), Ch.Schmid (D), P.Sinčák (SK), S.Skogestad (N), J.Spalek (SK), M.Šebek (CZ), B.Tovornik (SI), V.Veselý (SK), A.Víteček (CZ), M.Vítečková (CZ), D.Vrančič (SI)

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Predseda: D. Rosinová (SK)

Členovia: M. Bugár, P. Bisták, J. Cigánek, P. Drahoš, O. Haffner, K. Knežiková, A. Kozáková, E. Kučera, J. Osuský, K. Žáková

 

ZAMERANIE KONFERENCIE

Konferencia bola zameraná na prezentáciu metód a algoritmov riadenia, nových riadiacich systémov, informačných a komunikačných technológií a ich využitie v priemysle, službách a mechatronike. Konala sa 2. februára - 5. februára 2016. Hlavným cieľom konferencie bolo vytvoriť spoločné fórum pre výskumníkov, pedagógov a používateľov z praxe zaoberajúcich sa problémami riadenia, informačnými a komunikačnými technológiami a ich využitím v praxi. Články na konferenciu mali teoretický a aplikačný charakter. Do programu konferencie boli zahrnuté prednášky popredných domácich a zahraničných osobností z oblasti automatického riadenia a aplikovanej informatiky.

Konferencia svojím zameraním zaujala odborníkov zo Slovenska i zo zahraničia. V tomto roku sa na nej zúčastnilo širokospektrálne odborné fórum zložené z výskumníkov, pedagógov, pracovníkov firiem a používateľov z praxe zaoberajúcich sa komplexnými  systémami riadenia, automatizáciou, informatikou a komunikáciami.

Konferenciu podporili popredné slovenské firmy, výrobcovia a dodávatelia riadiacich a informačných systémov (EVPÚ Nová Dubnica a.s., Microstep, s.r.o, Continental AG, Termoreg, a.s., BOST SK a.s., Volkswagen SK a Regotrans-Rittmeyer, s.r.o.). Zástupcovia vybraných firiem prezentovali svoje prednášky.

 

TEMATICKÉ OBLASTI

  • Metódy a algoritmy modelovania a riadenia spojitých, diskrétnych a hybridných procesov
  • Moderné riadiace, informačné a komunikačné systémy
  • Vnorené, distribuované a sieťové systémy riadenia
  • Aplikácie moderných metód riadenia, informačných a komunikačných technológií v priemyselných procesoch, v mechatronike a službách

 

MIESTO KONANIA

Ski Centre Levoča sa nachádza v malebnom prostredí Spiša v obci Levošské. Od top lyžiarskeho strediska je vzdialený len pár minút chôdzou. Hotel je vybudovaný v architektúre typickej pre oblasť Spiša. K dispozícii je špičková kuchyňa, bar, bowling, konferenčné miestnosti a wellness.

Popri odbornom programe mala konferencia aj bohatý spoločenský program pozostávajúci z návštevy miestnych pamätihodností a zo športového a relaxačného pobytu v prírode.