1st IFAC Conf. “Control Systems Design” - Bratislava, 18.-20. jún 2000


Názov: 1st IFAC Conf. “Control Systems Design” - Bratislava, 18.-20. jún 2000

Editori: Štefan Kozák, Mikuláš Huba

Počet strán: 657

Značky