Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky


Názov: Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky: Zborník zo Stretnutia katedier automatizácie z Čiech a Slovenska, 2. -3. september 2004, Moravany nad Váhom

Počet strán: 114
Značky