Seminár - 100. výročie narodenia prof. Ing. Dr. techn. Miroslava Šalamona

fotkaDňa 7. novembra 2012 uplynulo sto rokov od narodenia významného československého vedca a pedagóga v oblasti automatizácie prof. Ing. Dr. techn. Miroslava Šalamona. Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU (ÚRPI) a Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI) organizovali pri tejto príležitosti odborný seminár spojený so slávnostným odhalením pamätnej tabule v budove FEI STU v Bratislave. Seminár sa konal dňa 8.11. 2012 o 12:30 hod. na FEI STU na Ilkovičovej ul. 3 v Bratislave v posluchárni BC-300. Po jeho skončení bola o 14:45 hod. na prízemí D-bloku odhalená pamätná tabuľa.

Seminár

100. výročie narodenia prof. Ing. Dr. techn. Miroslava Šalamona

FEI STU

8. november 2012

organizovaný

Slovenskou spoločnosťou pre kybernetiku a informatiku pre SAV (SSKI)

v spolupráci

Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU

 

PROGRAM SEMINÁRA

 

12:30

Otvorenie seminára (G. Juhás - dekan FEI)

12:45

Osobnosť prof. Šalamona a jeho celoživotný prínos k rozvoju automatizácie (Š. Kozák)

13:30

Výučba a výskum v oblasti automatizácie na Slovensku (Ján Murgaš)

14:00

Výstúpenia pozvaných hostí

14:45

Odhalenie pamätnej tabule (D-blok FEI STU)

15:00

Slávnostná  recepcia  spojená  s  výstavou  publikácií  (jedáleň FEI STU)

Značky