International Workshop Artificial Intelligence & Virtual Reality (AI & VR)

fotkaUmelá inteligencia a virtuálna realita (AI a VR) patria medzi najrýchlejšie rastúce technológie na svete. V súčasnosti sa mnohí technologickí lídri vo svete zameriavajú na kombináciu a prepojenie virtuálnej reality a umelej inteligencie. Hoci sa obe z nich zameriavajú na iné aspekty, každé z nich umožňuje hlbšie prepojenie s digitálnym svetom. VR využíva kombináciu softvéru a hardvéru na vnorenie ľudí do digitálneho prostredia. Cieľom workshopu je integrovať výskumné a aplikačné aktivity vo svete prostredníctvom príspevkov popredných odborníkov z univerzít, firiem a praxe ktoré zohľadňujú aktuálne trendy a potreby a výskum v oblasti implementácie metód a algoritmov umelej inteligencie (AI) v systémoch rozšírenej (AR) a virtuálnej reality (VR). AI v prepojení na VR umožní výrazne podporiť optimálne rozhodnutia pri vytváraní technologického pokroku a dokáže inteligentne reagovať a zvyšovať kvalitu procesov riadenia a diagnostiky najmä v priemysle, zdravotníctve a službách.

Medzinárodný workshop

ARTIFICIAL INTELLIGENCE & VIRTUAL REALITY (AI & VR)

Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovensko

27. - 28. júna 2023

organizovaný

Slovenskou spoločnosťou pre kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI)

pod patronátom

Fakulty elektrotechniky a informatiky

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

a Fakulty informatiky

Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

 

CALL FOR PAPERS

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z KONFERENCIE

 

MEDZINÁRODNÝ PROGRAMOVÝ VÝBOR

Predseda: O. Haffner (SK)

Podpredseda: E. Kučera (SK)

Členovia: D.Ballin (UK), N.Baghaei (AU), G.Bubaš (HR), C.Hill (US), M.Billinghurst (NZD), N.Capece (I), S.Bogdan (HR), I.Budinská (SK), J.Čapek (CZ), S.Czanner (UK), P.Drahoš (SK), M.Fikar (SK), P.Farkaš (SK), P.Gamito (PT), D.Gerhard (DE), M.Harders (A), Z.Horváth (HU), J.Jorge (PT), B.Keshavars (CA), M.Inami (JP), J.Haddad (IL), R.Hampel (DE), S.Choi (KR), A.Ichtev (BG), A.Janota (SK), A.Kővári (HU), Z.Kovačić (HR), Z.Képešiová (SK), A.Kozáková (SK), J.Lacko (SK), S.Liu (CN), M.Kvasnica (SK), M.S.A.Moteleb (EG), K.Matiaško (SK), M.S.Nikitchenko (UA), J.Paralič (SK), Z.Prokopová, (CZ), A. Rizzo (US), D.Rosinová (SK), A.Spagnoli (I), J.Tar (HU), J.Vaščák (SK), M.Wolf (DE), A.Wojciechowski (PL), A.Zsolnai, (HU), I.Zolotová (SK)

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Predseda: Š. Kozák (SK)

Členovia: M. Balla (SK), J. Cigánek (SK), O. Haffner (SK), M. Kocúr (SK), E. Kučera (SK), E. Ružický (SK), P. Ťapák (SK)

 

TEMATICKÉ OBLASTI

  • Platformy virtuálnej reality
  • Platformy AI pre VR/AR a počítačové videnie pre VR/AR
  • Strojové učenie a spracovanie signálov pre multimodálnu interakciu
  • Interakcia človeka s virtuálnym používateľom/agentom a interakcia človeka so strojom
  • Komunikácia medzi ľuďmi vo virtuálnom prostredí
  • Normy a teoretické modely pre AI a/alebo VR
  • Multimodálna interakcia a zážitky vo VR/AR

Workshop podporujú popredné slovenské firmy, výrobcovia a dodávatelia riadiacich a informačných systémov (Regotrans, Schaeffler a ďalší).

 

REGISTRÁCIA

Registračný poplatok je 150 EUR. Registračný poplatok zahŕňa účasť na odborných sekciách, workshopoch, prestávkach na kávu a možnosť účasti na sociálnych programoch. Registračný poplatok zahŕňa platbu za jeden príspevok, za každý ďalší príspevok je poplatok 50 EUR. Registračný poplatok je potrebné uhradiť do 15. júna 2023. Workshop sa koná na Paneurópskej vysokej škole na Tematínskej ulici v Bratislave.

INFORMÁCIE O BANKE
Číslo účtu: 2665430020/1100
IBAN: SK28 1100 0000 0026 6543 0020 SWIFT: TATRSKBX
Adresa: Tatra banka, Hodžovo námestie 3, P.O.BOX 42, 850 05 Bratislava 55

INFORMÁCIE PRE AUTOROV

Oficiálnym jazykom konania je angličtina. Príspevky na workshope môžu byť mať charakter vedeckých prác, rešerše alebo technických aplikácií (základný a aplikovaný výskum, priemysel, zdravotníctvo, bankovníctvo, služby a iné).

Všetky návrhy nesmú presiahnuť 6 strán. Všetky návrhy musia byť predložené elektronicky prostredníctvom konferenčného systému (https://easychair.org/conferences/?conf=aivr23) do 1. júna 2023. Návrhy musia byť v súlade so šablónou časopisu ITA.

 

MIESTO KONANIA

Miesto konania workshopu je Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Bratislava je hlavné mesto Slovenska s približne 420 000 obyvateľmi. Nachádza sa na juhozápadnom Slovensku na oboch brehoch Dunaja, neďaleko Viedne (60 km), Budapešti (200 km) a Prahy (300 km). Bratislava je typická svojím staromestským šarmom, vycibrenými reštauráciami, tradičnými krčmičkami, dobrou hudbou od džezu až po operu, štýlovými ľuďmi a primeranou veľkosťou, preto sa často označuje ako Little Big City.