Semináre

Semináre organizované SSKI

Seminár - 100. výročie narodenia prof. Ing. Dr. techn. Miroslava Šalamona

fotkaDňa 7. novembra 2012 uplynulo sto rokov od narodenia významného československého vedca a pedagóga v oblasti automatizácie prof. Ing. Dr. techn. Miroslava Šalamona. Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU (ÚRPI) a Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI) organizovali pri tejto príležitosti odborný seminár spojený so slávnostným odhalením pamätnej tabule v budove FEI STU v Bratislave. Seminár sa konal dňa 8.11. 2012 o 12:30 hod. na FEI STU na Ilkovičovej ul. 3 v Bratislave v posluchárni BC-300. Po jeho skončení bola o 14:45 hod. na prízemí D-bloku odhalená pamätná tabuľa.

Subscribe to Semináre