Seminár - Prediktívne metódy riadenia dynamických systémov

fotkaSeminár bol organizovaný Slovenskou spoločnosťou pre kybernetiku a informatiku pri SAV v spolupráci s Ústavom informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU a Ústavom riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU v Bratislave. Konal sa 16.4. 2010. Hlavnou témou seminára boli prediktívne metódy riadenia spojitých a hybridných dynamických systémov. Články na seminári mali teoretický a aplikačný charakter.

Seminár

Prediktívne metódy riadenia spojitých a hybridných dynamických systémov

FEI STU

16. apríl 2010

organizovaný

Slovenskou spoločnosťou pre kybernetiku a informatiku pre SAV (SSKI)

v spolupráci

Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU

Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU

 

PROGRAM SEMINÁRA

 

8:15

Otvorenie seminára (Š. Kozák)

8:15-9:45

Implementácia prediktívneho riadenia v reálnom čase (M. Kvasnica)

9:45-10:00

Prestávka

10:00-11:45

Metódy a algoritmy prediktívneho riadenia

Prezentácia Toolboxov pre podporu vývoja a overenie algoritmov prediktívneho riadenia (M. Kvasnica)

13:00

Aplikácie metód prediktívneho riadenia v priemysle

Značky