Aplikovaná mechanika 2023


Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav automobilovej mechatroniky
Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky

vás pozýva na:

24. medzinárodná konferencia
APLIKOVANÁ MECHANIKA
19. - 21. apríla 2023

ktorý sa bude konať v hoteli:
GRAND HOTEL SERGIJO RESIDENCE**** superior boutique hotel v Piešťanoch, Odborárska 7, 921 01 Piešťany-Banka, Slovensko
GPS: 48°34’13.6″N 17°49’53.9″E
https://www.hotelresidence.sk/

O konferencii

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedeckých a odborných prác mladých výskumníkov a študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Rokovacími jazykmi sú slovenčina, čeština, poľština a angličtina.

Dôležité dátumy

24. február 2023 - termín na registráciu, zaslanie názvu príspevku a krátkeho abstraktu. Všetci účastníci sa musia na konferenciu zaregistrovať prostredníctvom online registrácie na tejto webovej stránke konferencie - https://am2023.sski.sk/.
26. február 2023 - oznámenie o prijatí
marec 2023 - zaplatenie konferenčného poplatku
24. marca 2023 - predloženie rozšíreného abstraktu

Viac informácií na web stránke konferencie

Viac informácií nájdete na špecializovanej web stránke konferencie https://am2023.sski.sk/.