VÝVOJ WEBOVÝCH APLIKACÍ PRO PODPORU VÝUKY V LABORATOŘÍCH AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

Volume: 
Special Volume
Abstract 

Příspěvek popisuje tvorbu webové podpory výuky v laboratořích měření a senzorové techniky. Prezentované aplikace jsou využívány při výuce a jsou vytvořeny pomocí skriptovacích jazyků s podporou databázového servru MySQL, Macromedia Flash a také pokročilé technologie ASP.NET. Tyto aplikace jsou součástí diplomových prací a jsou příkladem využití oboru aplikované informatiky v oblasti automatizační technikya řízení.

Author 
Babiuch, Marek