STROJOVÁ INTELIGENCIA, INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE – SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ

Volume: 
Volume 02
Abstract 

Informačné systémy dnes prenikajú do všetkých oblastí technickej aj netechnickej praxe. Dnes bez informatizácie a nasadenia informačných systémov v podstate neexistujú žiadne technológie. Ich úroveň sa neustále zvyšuje s cieľom vytvorenia užívateľsky príjemných systémov, ktoré zvládajú mnohé situácie, ktoré je možné zvládnuť bez zásahu človeka, resp. realizujú tak, ako by ich riešil človek s určitými vedomosťami, ktoré tento systém má zachytené v svoje báze znalostí, ktorú neustále zväčšuje. Informačný systém akoby ”dospieval ” a poskytuje pre človeka inteligentnú podporu v jeho práci a rozhodovacích procesoch. Takéto systémy nazývame tzv. učiace sa systémy a v poslednej dobe tzv. systémy so strojovou inteligenciou alebo tzv. Inteligentné technológie.

Author 
Peter Sinčák Daniel Novotný Peter Kostelnik
File 
PDF icon 1210.pdf