KYBERNETIKA, AUTOMATIZACE A MĚŘENÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

Volume: 
Special Volume
Abstract 

Většina vysokých škol přešla na systém tzv.strukturovaného studia (tříleté bakalářské studium, následované dvouletým magisterským programem). V tomto příspěvku uvádíme naše dosavadní zkušenosti s touto formou výchovy a současně se snažíme formulovat hlavní problémy, které s přechodem na nový systém vznikly .

Author 
Pavel Jura Petr Vavřín