Introduction - Special Volume

Volume: 
Special Volume
Abstract 

Stretnutie katedier automatizácie z Českej a Slovenskej republiky má svoju dlhodobú tradíciu. Tohoročné stretnutie katedier automatizácie sa koná na Slovensku v Moravanoch nad Váhom pri príležitosti jubilujúcej Katedry automatizovaných systémov riadenia (KASR) FEI STU, ktorá oslavila 20. výročie svojho vzniku. Spolu s vedecko-pedagogickou radou odboru Automatizácia na FEI STU v Bratislave je KASR zároveň hlavným garantom seminára „Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky“.

Author 
Štefan Kozák