Identifikace a prediktivní řízení ARX modelu minimalizací p normy

Volume: 
Special Volume
Abstract 

Identifikace a prediktivní řízení ARX modelu minimalizací p normy

Author 
Štěcha Jan Pekař Jaroslav