Valné zhromaždenie 2004


Valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti pre kybernetiku a informatiku pri SAV 2004

Valné zhromaždenie SSKI 2004
Značky