Valné zhromaždenie 2004


Valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti pre kybernetiku a informatiku pri SAV 2004