HIERARCHICKÉ METÓDY ROZVRHOVANIA ÚLOH V DISKRÉTNYCH VÝROBNÝCH SYSTÉMOCH

Volume: 
Volume 02
Abstract 

Článok poukazuje na možnosť riešenia optimálneho rozvrhovania úloh diskrétnych systémov. Pre riešenie tohoto problému multiagentové systémy majú v súčasnosti širokú odbornú a vedeckú publicitu. Pravidlá takého systému umožnia navrhnúť efektívny postup stratégie hierarchického rozhodovania a rozvrhovania.Tento článok má za účel dať určitý pohľad na teoretické problémy a tiež na možnosti ich aplikácie v priemyselnej, počítačovej, telekomunikačnej atď . oblasti.

Author 
Baltazár Frankovič
File 
PDF icon 1211.pdf